Alle innlegg av runar

Boka «Mitt liv» er en fotografisk gjengivelse i stort format av billedkunstner Sverre Dybings håndlagede boksider: høyst personlige collager bestående av maleri, dikt, avisutklipp og fotografier. Reprofoto: Karl O. Orud, Studio Halden.

«Saugbrugsforeningen 150 år» forteller om hvordan trelastvirksomheten langs Tista på 1600-tallet utviklet seg til dagens papirfabrikk, Norske Skog Saugbrugs.

Bøker og utstillingskataloger for Karl O. Orud. Orud driver Studio Halden og veksler mellom kommersiell reklamefotografering og egne kunstprosjekter i form av maleri, foto og trykk.

«Kulturminner langs Haldenkanalen» er skrevet av Grete Brustad Nilsen og utgitt av Fortidsminneforeningen Østfold. Boka tar for seg alle slags fysiske minner som fortsatt finnes i landskapet langs denne tidligere så viktige vannveien. 

Endometriosebladet er medlemsbladet til Endometrioseforeningen i Norge. Grafisk produksjon i samarbeid med OK-trykk, Halden.

«Happening: A Movement in 12 Acts» tar for seg  dagens USA. Ed Pettersens libretto tales og synges av en rekke kjente artister, og plateselskapet skriver at utgivelsen er «… among the most ambitious projects ESP-Disk’ has issued.» Utgitt på CD og LP og tilgjengelig for nedlasting. Cover-illustrasjoner av Elise Jarem og Chip Boles. Se omtale: http://www.espdisk.com/5012.html?search=happening

 

 

Suvenirheftet «I natt, i natt» er historien om Fredrikstads populære byoperette, «Det Hendte i den Gamle By». Stykket er satt opp til sammen ni ganger, første gang i 1932 og senest i 2017. Jørn Enger har skrevet historien, og heftet er utgitt på Ask forlag.

Grenseland er et magasin med smått og stort om Marker og markinger. Utgiver er Grenseland AS i samarbeid med Marker kommune. Bladet distribueres gratis til alle hytter og husstander i kommunen, av og til også til nabokommunene.

I «Originaler og personligheter» og «Fest og arbeid» har Bjørn Andersen samlet muntre og fornøyelige historier om de mange haldenserne som har vært med å sette farge på byen.