Endometriosebladet er medlemsbladet til Endometrioseforeningen i Norge. Grafisk produksjon i samarbeid med OK-trykk, Halden.