«Happening: A Movement in 12 Acts» tar for seg  dagens USA. Ed Pettersens libretto tales og synges av en rekke kjente artister, og plateselskapet skriver at utgivelsen er «… among the most ambitious projects ESP-Disk’ has issued.» Utgitt på CD og LP og tilgjengelig for nedlasting. Cover-illustrasjoner av Elise Jarem og Chip Boles. Se omtale: http://www.espdisk.com/5012.html?search=happening