«Kulturminner langs Haldenkanalen» er skrevet av Grete Brustad Nilsen og utgitt av Fortidsminneforeningen Østfold. Boka tar for seg alle slags fysiske minner som fortsatt finnes i landskapet langs denne tidligere så viktige vannveien.