«Opera Østfold 2005–2015», bildebok utgitt av Østfold fylkeskommune / Opera Østfold i forbindelse med 10-årsjubileet for operaen på Fredriksten festning. Foto: Stein Johnsen.