Stikkordarkiv: bok

Boka «Mitt liv» er en fotografisk gjengivelse i stort format av billedkunstner Sverre Dybings håndlagede boksider: høyst personlige collager bestående av maleri, dikt, avisutklipp og fotografier. Reprofoto: Karl O. Orud, Studio Halden.

«Saugbrugsforeningen 150 år» forteller om hvordan trelastvirksomheten langs Tista på 1600-tallet utviklet seg til dagens papirfabrikk, Norske Skog Saugbrugs.

Bøker og utstillingskataloger for Karl O. Orud. Orud driver Studio Halden og veksler mellom kommersiell reklamefotografering og egne kunstprosjekter i form av maleri, foto og trykk.

«Kulturminner langs Haldenkanalen» er skrevet av Grete Brustad Nilsen og utgitt av Fortidsminneforeningen Østfold. Boka tar for seg alle slags fysiske minner som fortsatt finnes i landskapet langs denne tidligere så viktige vannveien. 

I «Originaler og personligheter» og «Fest og arbeid» har Bjørn Andersen samlet muntre og fornøyelige historier om de mange haldenserne som har vært med å sette farge på byen.

Østfoldmuseenes skriftserie. Design og produksjon av de ni første utgavene.

Ed Pettersen: «I Curse the River of Time. A Norwegian-American Tale». Zuo Press and Split Rock Records, New York 2012. Et platecover som endte opp som bok. Med illustrasjoner av blant andre Gunn Vottestad og Elise Jarem.