Stikkordarkiv: Østfold

«Kulturminner langs Haldenkanalen» er skrevet av Grete Brustad Nilsen og utgitt av Fortidsminneforeningen Østfold. Boka tar for seg alle slags fysiske minner som fortsatt finnes i landskapet langs denne tidligere så viktige vannveien. 

«Opera Østfold 2005–2015», bildebok utgitt av Østfold fylkeskommune / Opera Østfold i forbindelse med 10-årsjubileet for operaen på Fredriksten festning. Foto: Stein Johnsen.